ArtSorb® en fulls - 500 x 500 x 1,8 mm Ampliar

ArtSorb en fulls

Paquet de 10 fulls

Més detalls

ArtSorb és un producte de sílice sensible a la humitat, que l'absorbeix o allibera compensant els canvis ambientals de l'espai en què es troba. Es fa servir per regular la humitat relativa de les vitrines en exposicions, creant un microclima adequat a l'interior d'aquestes, col·locades en habitacions massa seques, humides o subjectes a un clima fluctuant. La seva capacitat és molt superior a la del gel de sílice corrent, augmentant 5 vegades la seva efectivitat, funcionant fins i tot millor en ambients d'alta humitat relativa.

FULLS
Fulls de fibres de polietilè/polipropilè no teixit impregnats amb partícules d'Art-Sorb. Ideals per a volums petits com sistemes d'emmarcació i per a aplicacions verticals com en les parets posteriors de vitrines. Els fulls es poden tallar a la mida requerida.

Pes sec aproximat: 160 gr/full (100 grams d'Art-Sorb® per full)
Mides: 500 x 500 x 1,8 mm