Conservació de fotografies: trenta anys de ciència Ampliar

Conservació de fotografies: trenta anys de ciència

Conferència internacional
Logronyo, 2011

Els textos reunits en aquest llibre van ser escrits per a la Conferència Internacional «Foto Conservació 2011-Trenta anys de ciència en la conservació fotogràfica», celebrada a Logronyo els dies 20 al 23 de juny de 2011, organitzada per la Casa de la Imatge amb la direcció científica d'Àngel M. Fuentes.


Més informació i compra: info@caap.eu

Més detalls

ISBN: 978-84-608-4647-5

Títol: Conservación de fotografías: 30 años de ciencia/Conservation of photographs: 30 years of science
Editor: Jesús Cía (CAAP) info@caap.eu
Textos bilingües (espanyol/anglès) de 14 autors
Format: 24 x 29 cm
320 pàgines
Enquadernació rústica
500 exemplars
ISBN: 978-84-608-4647-5

Introducció de Grant Romer

Joan Boadas i David Iglésias
L'evolució de l'arxivística espanyola en el tractament de fons fotogràfics: un camí cap a l'especialització.

Anne Cartier-Bresson i Cécile Bosquier-Britten
Un model de gestió global per a la conservació de fotografies: El cas de les col·leccions de la Ciutat de París.
El despertar institucional francès de la dècada de 1980: el punt de vista de la conservació i restauració de fotografies.

Ángel M. Fuentes
Fotografia o informació fotogràfica?
L'impacte de l'exhibició en els originals fotogràfics.
Evolució dels criteris de protecció directa per a l'exposició d'originals.
Tècniques alternatives d'explotació cultural.


Debra Hess-Norris
Avenços globals i noves orientacions en els postgraus en Conservació.

Nora W. Kennedy
El paper de la conservació fotogràfica en els museus.

Bertrand Lavédrine
La investigació científica com a fonament de la preservació del Patrimoni Cultural.

Paul Messier
Els papers fotogràfics al segle XX:
Metodologies per a la seva autenticació, coneixement i datació.

Peter Mustardo
Evolució en el tractament de conservació en fotografia durant els últims 35 anys.

Fernando Osorio
El paper de les institucions privades en les col·leccions fotogràfiques.

Luis Pavão
Evolució dels criteris de treball en el model portuguès.

Clara M. Prieto
La xarxa: una mina d'or o un camp de mines.

James M. Reilly
Evolució de la Ciència de la Conservació fotogràfica al llarg de 25 anys d'investigació a l'IPI (Image Permanence Institute).

Jesús Robledano
25 anys de conversió digital. Situació actual.

Henry Wilhelm, Carol Brower, Kabenla Armah y Barbara C. Stahl
Conservació i cura de fotografies en color analògiques i digitals.
Quaranta-set anys d'investigació i publicacions 1966 - 2013.
La Col·lecció Wilhem de referència de materials d'impressió en color analògica i digital: 1971-2013