Arxivador descobert

Arxivador-revister amb la part superior descoberta fabricat amb cartró Premier de qualitat d'arxiu permanent. Aquest cartró és lliure d'àcids, lignina i clor elemental, amb molt baix contingut de sofre reductible com es requereix per a l'emmagatzematge segur de fotografia.
Està especialment dissenyat i construït per que pugui suportar un treball continu sense que les cantonades pateixin desperfectes.
Caixa d'una sola peça, automontable.

Aplicacions:

Adequat per a l'arxiu permanent de fullets o revistes, permetent la visibilitat del contingut.

Material: Cartró Premier Archival

Gruix: 1300 micres
Color: Gris exterior i blanc interior

Especificacions:

- Alt contingut en fibres alfacel·lulosa
- pH 7.5 - 9.5
- Amb reserva alcalina (mitjana 3%) carbonat de calci (ISO 9706)
- Laminat amb adhesiu EVACON R (lliure de plastificants)
- Lliure d'àcids
- Encolat interior AKD
- Superfície amb aprest (midó de farina no iònic)
- Lliure de lignines (ASTMD 1030)
- Lliure de O.B.A. (Elements que provoquen brillantor òptic)
- Menys de 0,8 parts per milió de Sofre (0,0008%) (TAPPI T406)
- P.A.T. Photographic Activity Test (ISO 18916)
- Qualitat de permanència i durabilitat conforme ISO 16245-A Tipus A
- Segur per a fotografies conforme ISO 18902:2007(E)
- Lightfast - min 5 Blue Wool Scale test (BS1006:97 & TAPPI T475)