Bibliografia  Hi ha un producte.

  • Conferència internacionalLogronyo, 2011Els textos reunits en aquest llibre van ser escrits per a la Conferència Internacional «Foto Conservació 2011-Trenta anys de ciència en la conservació fotogràfica», celebrada a Logronyo els dies 20 al 23 de juny de 2011, organitzada per la Casa de la Imatge amb la direcció científica d'Àngel M. Fuentes.Més informació...