Plastazote® LD45 Ampliar

Plastazote® LD45

Plastazote® és una escuma de polietilè reticulat de cel·la tancada que es presenta en forma de planxes i es fabrica mitjançant un procés únic d'injecció de nitrogen a pressió. El material és termoconformable tant en formes simples com en complexes. No conté cap tipus de CFC o HCFC ni plastificants.
Aquesta escuma d'alta densitat pura, químicament inerta, estable i segura, pot tallar-se netament amb un termocutter.

Especificacions:
- Densitat: 45 kg/m3 (Test: ISO 7214)
- Rang de temperatura*: 105/-70 ºC
- Resistència a l'esquinçament: 1150 N/m (Test: ISO 8067)
- Resistència a la tracció: 560 kPa (Test: ISO 7214)
- Mida cel·la (diàmetre típic): 0.4 mm
- Lliure de CFC, HCFC i plastificants

Aplicacions:
- Revestiment de calaixos
- Suports per exposició
- Transport d'obres d'art
- Revestiment de vitrines, prestatges, etc.
- Folrat de caixes a mida

Format: 1000 x 2000 mm
Gruix: 3 | 9 | 12 | 30 mm
Color: Blanc | Negre

(*) La temperatura màxima d'operació recomanada es defineix com la temperatura a la qual es produeix una contracció lineal del 5% després de 24 hores d'exposició, per a una mostra de 100x100x25 mm. En aplicacions de temperatures elevades cal realitzar assaigs previs considerant la geometria de la peça i les condicions ambientals.