Avís Legal

El lloc web i el domini tienda.arteymemoria.com corresponen a ARTE Y MEMORIA S. L., amb CIF B61906236, empresa domiciliada al carrer Indústria nº 26, de Tona (CP 08551), tel. +34 93 812 53 78 i correu electrònic comercial@arteymemoria.com. Figura inscrita al Registre Mercantil de Barcelona Volum 31499, foli 35, full B-191765.

PROPIETAT INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Els continguts d'aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys, pertanyen a ARTE Y MEMORIA S. L., o a tercers que han autoritzat el seu ús. ARTE Y MEMORIA S. L. presenta aquests continguts amb finalitats d'informació de la seva activitat i publicitat. Autoritza la seva utilització exclusivament amb aquestes finalitats. De forma general, queda prohibida la seva utilització amb finalitats comercials així com la seva transformació o alteració. La utilització d'aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a ARTE Y MEMORIA S. L., que es reserva el dret d'iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel•lectual o industrial.
No s'autoritzen presentacions dels continguts d'aquest lloc en una finestra aliena a ARTE Y MEMORIA S. L. (framing).


PROTECCIÓ DE DADES

Les dades personals que es puguin obtenir per mitjà del formulari de contacte d'aquesta pàgina o bé per la recepció de correus electrònics són tractades amb la màxima confidencialitat i només s'utilitzaran per atendre les sol•licituds d'informació o consultes. Únicament s'incorporarien a un fitxer en el cas que s'establís una relació comercial entre ARTE Y MEMORIA S. L. i la persona interessada, i sempre amb el coneixement previ d'aquesta persona.
Les dades que s'obtinguin a partir del registre d'un usuari, seran incorporades a un fitxer de titularitat de ARTE Y MEMORIA S. L. amb finalitats de gestió de les relacions amb els seus clients i proveïdors. Podrà accedir als mateixos, rectificar-les, oposar-se al tractament o cancel·lar-dirigint-se a ARTE Y MEMORIA S. L. (Indústria 28, 08551 - Tona).


RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

Encara que ARTE Y MEMORIA S. L. actua amb la màxima diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment en què l'usuari del lloc web el consulti.
ARTE Y MEMORIA S. L. es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació, configuració i continguts del web.
ARTE Y MEMORIA S. L. no serà responsable de la informació que es pugui obtenir través d'enllaços inclosos en el lloc.


UTILITZACIÓ DE COOKIES

ARTE Y MEMORIA S. L. informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) en els processos interns de funcionament. Aquestes galetes permeten controlar les dades de navegació de l'usuari a efecte de fer més còmode i ràpida la comunicació que s'estableix entre ell i el lloc web de ARTE Y MEMORIA S. L.. La vigència d'aquestes galetes és l'estimada necessària per aconseguir aquests objectius. En cap cas s'utilitzen galetes per a l'adquisició de dades personals identificatives de l'usuari. L'usuari té la possibilitat de configurar els seus navegadors d'Internet per obtenir un millor coneixement i control de les galetes. Pot ser advertit prèviament a la seva instal·lació i impedir-la si és la seva voluntat.

CONDICIONS D’ÚS

L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol, essent els jutjats de Barcelona els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre. En el cas que els usuaris del lloc web efectuïn compres i tinguin la condició de consumidors finals la competència judicial correspondrà als jutges i tribunals del domicili de l'usuari..